Karolina Micevska

  • NUCK ,, Marko Cepenkov,, Prilep

Karolina Micevska, 1967 , od Prilep, Makedonija.
Diplomirala na Fakultetot po Interdisciplinarni studii po novinarstvo vo 1991 godina vo Skopje.
Magister po,,Komunikaciski menaxment i odnosi so javnosta,,. od UGD ,, Goce Delcev,, Stip
Raboti vo CK,,Marko Cepenkov,, vo Prilep kako sovetnik z amarketing i odnosi so javnosta.
Clen e na DNU Prilep.
Prethodno rabotela vo povece medium ( nedelnik Zenit, CPRTV Prilep, vesnikot Naroden glas, Kanal 77, Radio Sonik, a najdolgo e dopisnik za dnevniot vesnik ,,Nova Makedonija,,).
Za popularizacija na Prilep preku novinarstvoto, kulturata i umetnosta ,
dobitnik e na nagrada Treti noemvri.
Avtor e na knigata ,, odnosite so javnosta, socijalnite mediumi i javnoto mislenje,,.
Realizirala 10 samostojni izlo`bi na fotografii niz Makedonija i vo Moskva, Rusija.
Licenciran pridruznik od UGD Stip, za vodewe na grupi po ruski i angliski jazik.

dokolku treba biografijata na koavtorot i foto ve molam pisete , ce vi ja dostavam

Session

  • PUBLIC RELATIONS AND SOCIAL MEDIA INTERACTION THAT WORKS EXCELLENTLY WORKS

    Abstract:┬áSocial media, as newer media, has changed the classic communication. New forms of behavior were established because a new paradigm in communication was created. Sending and receiving messages through them is very fast, the interaction goes immediately, thus achieving a new form of communication. Each individual can very quickly create, create and send information, which […]