Ferat Polisi

  • Associate professor
  • University of Tetovo

Проф. Д-р Ферат Полиси е роден на 26 јануари 1969 година во селото Добовјан во градот Струга, Република Македонија. Основното образование го завршил во родниот град, а средното образование во медресата Иса Бег во Скопје. По завршувањето на средното училиште, тој се запишува на Универзитетот АЛ-Азар во Каиро, Египет, каде во 1995 година дипломира филозофија – социологија. Тој зборува неколку јазици како што се македонски, арапски, англиски, српско-хрватски, италијански и има доволно познавање на германски јазик.

Во 1998 година ги започнал постдипломските студии на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, насока Филозофија – социологија.Од 2001 година започна да работи како предавач на Државниот универзитет во Тетово од областа на филозофијата и социологијата и од 10.05. Во 2003 година ја извршуваше функцијата раководител на оваа гранка на ДУТ во Тетово, а од февруари 2015 година ја извршуваше функцијата декан на Правниот факултет. Врз основа на објавениот конкурс на 14.10.2006 година, тој беше избран на научниот повик ДОЦЕНТ по предметот Социологија и правна социологија, на Правниот факултет, и на 21.02.2013 година во наставниот наслов Вонреден професор по предметите Правна социологија (студиско-правна програма) и Политичка социологија (студиска програма – политички науки). 2 години подоцна се прогласува за РЕДОВЕН.

Session

  • SOME LEGAL ASPECTS OF THE JUDICIAL PROCEDURE FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

    Abstract: We can still not talk about a case law in North Macedonia regarding judicial protection from discrimination. What can be concluded at this stage is the existence of raising the stance to determine the active legitimacy for initiating the procedure for judicial protection against discrimination to include certain institutions and entities which in their scope […]