d-r Gordana Stankoviћ

  • Full professor
  • Универзитет у Нишу, Република Србија

У току професионалне каријере на Правном факултету у Нишу предавала је Грађанско процесно право, Арбитражно право и Породично право на основним, магистарским и докторским студијама и била гостујући професор на многим правним факултетима у земљи и региону. Била је проректор Универзитета и судија суда удруженог рада. Аутор је низа уџбеника, монографија, коментара закона, расправа и стручних радова. Редактор је и уредник многих научних публикација са националних и међународних научних конференција и рецензент научних радова. Један је од уредника Копаоничке сколе природног права од њеног оснивања.Учествовала је као руководилац и истраживач на раду на научним пројектима и у комицијама Министарства правде РС на законским пројектима као председник и члан радне групе.

Session

  • NORMATIVE RESTRICTION OF THE RIGHT TO LEGAL PROTECTION IN THE CIVIL PROCEDURE

    Abstract: The right to legal protection, as autonomous public subjective right, represents a key instrument for realization of the system of proclaimed civil subjective rights with the intervention of the state because it enables an access to the court, realization of the secondary efficiency of the legal system, ruling of the law, legal stability and legal […]